กลับหน้าหลัก
เลือกจังหวัด...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
   
เลือกจังหวัด..
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย+บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900