กลับหน้าหลัก
จังหวัดอำนาจเจริญ
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองอำนาจเจริญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
เสนางคนิคม
พนา
ลืออำนาจ
หัวตะพาน
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900