กลับหน้าหลัก
จังหวัดสุรินทร์
   
   
เลือกอำเภอ..
กิ่งอ.เขวาสินรินทร์
ชุมพลบุรี
จอมพระ
กิ่งอ.โนนนารายณ์
เมืองสุรินทร์
กาบเชิง
ท่าตูม
บัวเชด
ปราสาท
กิ่งอ.พนมดงรัก
รัตนบุรี
ลำดวน
กิ่งอ.ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
สนม
สังขะ
สำโรงทาบ
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900