กลับหน้าหลัก
จังหวัดเลย
   
   
เลือกอำเภอ..
เชียงคาน
เมืองเลย
กิ่งอ.เอราวัณ
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาแห้ว
นาด้วง
ปากชม
ผาขาว
ภูเรือ
ภูกระดึง
ภูหลวง
วังสะพุง
กิ่งอ.หนองหิน
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900