กลับหน้าหลัก
จังหวัดนครพนม
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองนครพนม
เรณูนคร
โพนสวรรค์
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
นาแก
นาทม
นาหว้า
บ้านแพง
ปลาปาก
กิ่งอ.วังยาง
ศรีสงคราม
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900