กลับหน้าหลัก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองฉะเชิงเทรา
กิ่งอ.คลองเขื่อน
ท่าตะเกียบ
บางคล้า
บางน้ำเปรี้ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
พนมสารคาม
ราชสาสน์
แปลงยาว
สนามชัยเขต
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900