กลับหน้าหลัก
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 
   
เลือกตำบล..
แปลงยาว*
วังเย็น
หัวสำโรง
หนองไม้แก่น
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900