กลับหน้าหลัก
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
   
เลือกตำบล..
เกาะขนุน
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
เมืองเก่า
หนองยาว
ท่าถ่าน
หนองแหน
เขาหินซ้อน
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900