กลับหน้าหลัก
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 
   
เลือกตำบล..
คู้ยายหมี
ท่ากระดาน
ทุ่งพระยา
ลาดกระทิง
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900