กลับหน้าหลัก
เลือกจังหวัด...ภาคใต้
   
เลือกจังหวัด..
 ชุมพร
 ระนอง
 สุราษฎร์ธานี
 นครศรีธรรมราช
 พังงา
 ภูเก็ต
 กระบี่
 ตรัง
 พัทลุง
 สตูล
 สงขลา
 ปัตตานี
 ยะลา
 นราธิวาส
   
   
 

สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดยะลา