กลับหน้าหลัก
จังหวัดกระบี่
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองกระบี่
เขาพนม
เกาะลันตา
เหนือคลอง
คลองท่อม
ปลายพระยา
ลำทับ
อ่าวลึก
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900