กลับหน้าหลัก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองนครศรีธรรมราช
ขนอม
จุฬาภรณ์
ฉวาง
เฉลิมพระเกียรติ
ชะอวด
กิ่ง อ.ช้างกลาง
เชียรใหญ่
ถ้ำพรรณรา
ท่าศาลา
ทุ่งใหญ่
ทุ่งสง
กิ่ง อ.นบพิตำ
นาบอน
บางขัน
ปากพนัง
พรหมคีรี
พระพรหม
พิปูน
ร่อนพิบูลย์
ลานสกา
สิชล
หัวไทร
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900