กลับหน้าหลัก
จังหวัดสงขลา
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองสงขลา
เทพา
กระแสสินธุ์
คลองหอยโข่ง
ควนเนียง
จะนะ
นาทวี
นาหม่อม
บางกล่ำ
ระโนด
รัตภูม
สทิงพระ
สะเดา
สะบ้าย้อย
สิงหนคร
หาดใหญ่
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900