หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน คลังความรู้ สรุปความรู้ข้าราชการ การเชื่อมโยง FAQ ร้องเรียน
กสด.สรุปความรู้
กสด.มีเป้าหมายในการพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อให้ข้าราชการ ได้พัฒนาตนเอง เพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผลงานที่โดดเด่น จะได้รับการสนับสนุน และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ โดยจะพิจารณา ผ่านคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกผลงาน และผลงานที่ผ่าน จะได้รับการนำขึ้นเพื่อเผยแพร่
เรื่องน่าสนใจ
กสด.No Gift Policy.