หน้าแรก [H] เกี่ยวกับหน่วยงาน [A] คลังความรู้ [K] สรุปความรู้ข้าราชการ [E] การเชื่อมโยง [W] FAQ [F] ร้องเรียน [P]
กองสำรวจดินฯ
นี่เป็นคำถามที่มักพบบ่อย
ถ้าต้องการข้อมูลแผนที่ชุดดินต้องทำอย่างไร
ผู้ขอข้อมูลทำหนังสือติดต่อถึงหน่วยงาน หรือ Link
ถ้าต้องการทราบคำอธิบายและความหมายของหน่วยแผนที่ดินจะหาได้จากที่ไหนบ้าง
สามารถดาวน์โหลด "หนังสือคู่มือเขียนหน่วยแผนที่ดิน" ได้ที่ Link
มีปัญหาเรื่องข้อมูลดินและหน่วยแผนที่ดินสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้าง
สามารถติดต่อได้ที่กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือ โทร 1760 ต่อ 1339
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับดินปัญหาของประเทศไทย และการจัดการดินปัญหาสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหน
สามารถดาวน์โหลดหนังสือ "แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย" ได้ที่ Link
หน่วยแผนที่ดินที่มี sclA ต่อท้ายชื่อชุดดินคืออะไร
เป็นการบอกถึงเนื้อดินบนของบริเวณพื้นที่นั้นๆ อย่างที่ยกตัวอย่างมาคือ sclB หมายความว่า ชุดดิน... ที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีความลาดชัน 2-5%