กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม  โครงการศึกษาระบบนิเวศน์เกษตรและการกักเก็บคาร์บอน:

"
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คณะผู้วิจัย

 

ภาพกิจกรรมไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้น