กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม 
การสำรวจดินและศึกษาชุดดินหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดเลย.....

เดือน ธันวาคม 2553

การศึกษาชุดดินหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่

1. ชุุดดินวังสะพุง....

2. ชุดดินวังไห....

3. ชุดดินเลย....