กลับหน้าหลัก
อ.คุระบุรี จ.พังงา
 
   
เลือกตำบล..
คุระ
บางวัน
เกาะพระทอง
แม่นางขาว
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900