กลับหน้าหลัก
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
   
เลือกตำบล..
ถ้ำ
กระโสม
กะไหล
ท่าอยู่
หล่อยูง
โคกกลอย
คลองเคียน
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900