กลับหน้าหลัก
อ.เมือง จ.พังงา
 
   
เลือกตำบล..
ท้ายช้าง
นบปริง
ถ้ำน้ำผุด
บางเตย
ตากแดด
สองแพรก
ทุ่งคาโงก
เกาะปันหยี
ป่ากอ
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900