กลับหน้าหลัก
อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์
 
   
เลือกตำบล..
หนองแวง
ทองหลาง
แดงใหญ่
กู่สวนแตง
หนองเยือง
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900