กลับหน้าหลัก
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 
   
เลือกตำบล..
ปะคำ
ไทยเจริญ
หนองบัว
โคกมะม่วง
หูทำนบ
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900