กลับหน้าหลัก
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 
   
เลือกตำบล..
หนองใหญ่
คลองพลู
หนองเสือช้าง
ห้างสูง
เขาซก
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900