กลับหน้าหลัก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองประจวบคีรีขันธ์
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ปราณบุรี
กิ่งอ.สามร้อยยอด
หัวหิน
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900