กลับหน้าหลัก
จังหวัดเพชรบุรี
   
   
เลือกอำเภอ..
เขาย้อย
เมืองเพชรบุรี
แก่งกระจาน
ชะอำ
ท่ายาง
บ้านแหลม
บ้านลาด
หนองหญ้าปล้อง
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900