27 เมษายน 2559
  คำอธิบายลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย (Profile description-Eng)

Ak- อ่าวลึก Ay-อยุธยา Ba-บางนารา ฺBan-บางมูลนาก Bb-บรบือ Bbg-บ้านบึง Bc-บาเจาะ
Bg-บ้านจ้อง Bh-บ้านทอน Bk-บางกอก Bl-บางเลน Bm-บ้านหมี่ Bn-บางเขน Bng-บึงชะนัง
Bo-บ่อไทย Bp-บางน้ำเปรี้ยว Bpg-บางปะกง Bph-บางแพ Bpi-บ้านไผ่ Bpo-บ้านโภชน์ Br-บุรีรัมย์
Bt-บุณฑริก Bu-สายบุรี Ca-ชะอำ Cb-ชลบุรี Cc-ฉะเชิงเทรา Cd-ชัยบาดาล Ce-เชียงแสน
Cg-เชียงของ Ch-เชียงคาน Chl-ฉลอง Chp-ชุมพลบุรี Ci-โชคชัย Ck-ช่องแค Ckr-จักราช
Cm-เชียงใหม่ Cp-ชุมพร Cpg-ชุมพวง Cr-เชียงราย Cs-ชุมแสง Ct-จตุรัส Cu-จันทึก
Cya-ไชยา Cyi-เชียรใหญ่ Db-เดิมบาง Dc-ดอนเจดีย์ Dk-ด่านขุนทด Dl-ดงลาน Dm-ดอนเมือง
Don-ดงยางเอน Dp-ดอยปุย Dr-ดอนไร่ Ds-ด่านซ้าย Dt-ดงตะเคียน Fd-ฝั่งแดง Gk-สุไหงโกลก
Hc-ห้างฉัตร Hd-หางดง Hg-หุบกระพง Hh-หินซ้อน Hk-หินกอง Ho-ห้วยยอด Hp-ห้วยโป่ง
Ht-ห้วยแถลง Hy-หาดใหญ่ Kat-กันตัง Kbi-กระบี่ Kc-คลองชาก Kd-กาบแดง Kg-กำบง
Kh-คอหงษ์ Ki-กุลาร้องไห้ Kk-โคกกระเทียม Kkl-ควนกาหลง Kkt-เขาขาด Kl-แกลง Klt-คลองเต็ง
Km-คลองท่อม Kmr-เขมราฐ Knk-คลองนกกระทุง Ko-โคกเคียน Koi-โคกกลอย Koy-เกาะใหญ่ Kp-กำแพงเพชร
Ks-กำแพงแสน Kt-โคราช Kut-คลองขุด Kyo-เขาย้อย La-หล่มสัก Lam-ลำแก่น Lan-หลังสวน
Lb-ลพบุรี Lgu-ละงู Lh-ละหาน Li-ลี้ Lk-หล่มเก่า Ll-ลำภูรา Ln-ลำนารายณ์
Lo-เลย Lp-ลำปาง Ls-ลำสนธิ Ly-ลาดหญ้า Ma-มหาโพธิ์ Mak-มะขาม Mik-ไม้ขาว
Ml-มวกเหล็ก Mn-มโนรมย์ Mr-แม่ริม Ms-แม่สาย Msk-มหาสารคาม Mt-แม่แตง Mta-แม่ทะ
Mu-มูโน้ะ Na-น่าน Nal-น้ำเลน Nat-นาทวี Nb-หนองบอน Ncu-น้ำชุน Nd-น้ำดุก
Ng-น้ำพอง Ni-น้ำกระจาย Nk-หนองแก Nm-หนองมด Nn-นครพนม Nok-หนองคล้า Np-นครปฐม
Ns-นครสวรรค์ Ntm-นาท่าม Ntn-นาทอน Nw-นราธิวาส Oc-โอลำเจียก Ok-องครักษ์ On-อ้น
Pac-ปากจั่น Pad-ปาดังเบซาร์ Pao-พะเยา Pat-ผักกาด Paw-พะวง Pb-เพชรบุรี Pc-ปากช่อง
Pe-เพชรบูรณ์ Pga-พังงา Ph-พาน Pi-สุไหงปาดี Pk-ภูเก็ต Pkm-ปากคม Pm-พิมาย
Pn-เพ็ญ Png-โพนงาม Po-โป่งตอง Pon-โป่งน้ำร้อน Pp-โพนพิสัย Ps-ภูสะนา Ptg-พานทอง
Pth-ปากท่อ Pti-ปัตตานี Ptl-พัทลุง Pto-พะโต๊ะ Ptu-ปะทิว Py-พัทยา Pym-พะยอมงาม
Ra-ระแงะ Ran-ระโนด Rb-ราชบุรี Re-ร้อยเอ็ด Rg-ระนอง Rn-เรณู Ro-รือเสาะ
Rs-รังสิต Ry-ระยอง Sa-สรรพยา Sai-สันทราย Sak-ทรายขาว Sat-สมอทอด Sb-สระบุรี
Sd-สะเดา Se-เสนา Sg-ไทรงาม Sh-สัตหีบ Si-สืคิ้ว Sin-สิงห์บุรี Sk-สกล
Ska-สระแก้ว Sm-สมุทรปราการ Sn-สูงเนิน Sng-สงขลา So-สบปราบ Sp-สันป่าตอง Sri-ศรีเทพ
Ss-ศรีสงคราม St-สีทน Stn-สะท้อน Stu-สตูล Su-สุรินทร์ Suk- สตึก Sw-สวี
Ta- ตากใบ Tac-ท่าฉาง Tan-ธัญบุรี Tc- ท่าจีน Td-ตราด Te-ท่าแซะ Tg-ทุ่งหว้า
Ti-ท่าใหม่ Tim-ท้ายเหมือง Tk-ตาคลี Tkn-ตาขุน Tkt ตะกั่วทุ่ง Tl-ท่าลี่ Tm-ท่าม่วง
Tn-ท่าพล Tng-ตรัง Tp-ธาตุพนม Tph-ตะพานหิน Tq-ท่าขวาง Tr-ท่าเรือ Ts-ต้นไทร
Tsl-ท่าศาลา Tsr-ทุ่งสัมฤทธิ์ Tt-ท่าตูม Tu-ท่าอุเทน Tuk-ทุ่งค่าย Ty-ท่ายาง Ub-อุบล
Ud-อุดร Utt-อุตรดิตถ์ Vi-วิสัย Wa-วัฒนา Wat-วังตง Wb-วิเขียรบุรี Wc-วังชมพู
Wi-วังไห Wn-วาริน Wp-วัลเปรียง Ws-วังสะุพุง Ya-ยะลา Yg-ยี่งอ Yk-ย่านตาขาว
Yl-ยางตลาด Yt-ยโสธร          
           
             

 
:: กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒๕๗๙ ๐๑๑๑ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙