หน้าแรกสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน ติดต่อเรา ผังเว็บไซต์ เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ  
 

 

 

ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

 
คำอธิบายลักษณะและสมบัติชุดดินจัดตั้ง..(pdf)
 ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในภาคเหนือ...
 ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในภาคกลาง...
 ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
 ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเล
         ภาคตะวันออก...
 
คลิกเลือกที่ภาค..เพื่อดูลักษณะและสมบัติของชุดดิน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร...
 
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนือ ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลาง ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออ