เริ่มเผยแพร่ ...๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ปรับปรงุล่าสุด : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แผนที่ดิน...รายอำเภอ
   
ใหม่...แผนที่ชุดดิน...รายอำเภอ
   
เลือกพื้นที่...
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 

 การดูข้อมูลแผนที่นี้.. จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่รูปข้างบนนี้ เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900