กลับหน้าหลัก
จังหวัดเลย
   
   
เลือกอำเภอ..
เชียงคาน
เมืองเลย
เอราวัณ
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาแห้ว
นาด้วง
ปากชม
ผาขาว
ภูเรือ
ภูกระดึง
ภูหลวง
วังสะพุง
หนองหิน
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900