กลับหน้าหลัก
จังหวัดสุรินทร์
   
   
เลือกอำเภอ..
เขวาสินรินทร์
ชุมพลบุรี
จอมพระ
โนนนารายณ์
เมืองสุรินทร์
กาบเชิง
ท่าตูม
บัวเชด
ปราสาท
พนมดงรัก
รัตนบุรี
ลำดวน
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
สนม
สังขะ
สำโรงทาบ
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900