แผนที่การแพร่กระจายคราบเกลือในประเทศไทย ปรับปรุงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่-2
ลำน้ำห้วยแอก
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่-3
ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่-4
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยสายบาตร
ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนบน
ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำน้ำยาม
ลุ่มน้ำลำอูน
ลำเชิงไกร
ลำพลับพลา
ลำเสียวใหญ่
ลำน้ำมูลตอนบน
ลำเสียวน้อย
ลำน้ำปาวตอนบน
ลำน้ำปาวตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำน้ำก่ำ
ลำน้ำห้วยดาน
ลำน้ำห้วยหลวง
ลุ่มน้ำลำเชิงไกร
ลุ่มน้ำชีส่วนที่-3
ลุ่มน้ำลำสะแทด
ลำน้ำชีส่วนที่-2
ลำน้ำลำคันฉู
ลำน้ำชีส่วนที่-4
ลุ่มน้ำลำเตา
ลุ่มน้ำลำพลับพลา
ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน
ลำเสียวใหญ่
ลุ่มน้ำอูน
ลุ่มน้ำลำเซบก-ลำเซบาย
ห้วยน้ำกำ
ลุ่มน้ำลำปาวตอนล่าง