<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
คำถามที่พบบ่อย
ต้องการขอแผนที่และข้อมูลดินต้องทำอย่างไร?
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โทร 1760 ต่อ 1339 ค่ะ
อยากรู้ว่าดินที่บ้านเป็นดินอะไร ปลูกต้นไม้ดีไหม ต้องจัดการยังไง?
หากท่านสามารถจับพิกัดที่ตั้งของพื้นที่จากเครื่องจับพิกัด หรือที่จับพิกัดในโทรศัพท์มือถือได้ สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นมาสอบถามชนิดดินได้ค่ะ แต่ทางที่ดี นอกจากส่งพิกัด รบกวนเก็บดินมาวิเคราะห์ด้วย จะได้รายละเอียดในการจัดการดินที่แม่นยำมากขึ้น เพื่อการลดต้นทุนในการจัดการดินค่ะ ส่วนวิธีเก็บดินมาตรวจสอบ สามารถติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งตั้งอยู่ประจำทุกจังหวัดได้เลยค่ะ
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้ที่ไหน?
ท่านสามาร์ถดาวน์โหลดโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้ ที่นี่ ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่น 3.0 (edited) แล้วค่ะ